PERSONDATAPOLITIK FOR CHARLOT AND ME

GENERELT

1.1

Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvorledes Charlot And Me ("Charlot And ME", "C&M 19 APS",  "os", "vores", "vi") indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2

Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du giver os i forbindelse med, at du er i kontakt med Charlot And Me som kunde eller samarbejdspartner. Det kan fx være, hvis du køber en vare hos Charlot And Me, retter henvendelse til Charlot And Me's Kundeservice, eller når du bruger Charlot And Me's hjemmeside, www.charlotandme.dk ("Charlotandme.dk”). 

1.3

Charlot And Me er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Charlot And Me kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

2.

HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN

2.1

Når du besøger Charlotandme.dk, behandler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af Charlotandme.dk. Disse oplysninger vil typisk være, hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på Charlotandme.dk, indhold fra din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer. Desuden finder Charlot And Me Cookiepolitik anvendelse, når du bruger Charlotandme.dk.

 

2.1.1

Formålet er at optimere brugeroplevelsen og Charlotandme.dk’s funktion, at generere brugbar og retvisende statistik, vi får fra dig via din brug af charlotandme.dk at foretage personaliseret markedsføring, herunder retargeting via Facebook, Instagram, Google og Youtube, hvis du har samtykket til marketing cookies.  

 

2.1.2

Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke til vores brug af cookies og Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra a, dit samtykke til at chatte med vores online materialister og Databeskyttelsesforordningens art 9, stk. 2 litra a og art. 6, stk. 1, litra a samt vores legitime interesse i at forbedre vores hjemmeside og være så relevante i vores markedsføring som muligt jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 litra f.

2.2

Når du køber et produkt eller kommunikerer med os vedrørende vores produkter, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver. Dette kan være navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, oplysninger om forespørgsler og reklamationer, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget, hvis bestillingen sker på Charlotandme.dk.

 

2.2.1

Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere, samt for om nødvendigt at kunne kontakte dig vedrørende relevant information om det produkt, du har købt. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder vedrørende tilbagetrækning af produkter og bogføring. Ved køb på Charlotandme.dk indsamles IP-adressen med det formål at varetage vores interesse i at kunne forhindre svig.

 

2.2.2

Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra b og vores gensidige aftale om køb hos Charlot And Me og vores retlige forpligtelse til at overholde lovkrav om tilbagetrækninger og bogføring og vores legitime interesse i at forhindre svig.

2.3

Når du er tilmeldt vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn, e-mailadresse og evt. mobilnummer.

 

2.3.1

Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig.

 

2.3.2

Retsgrundlaget for behandlingen er dit samtykke til at modtage vores nyhedsbrev og Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra a.

 

2.4

Når du besøger CharlotAndMe’s profiler på  Sociale Medier, (Facebook, Instagram), kan Charlot And Me behandle de oplysninger, du har gjort tilgængelige via indstillinger på vores sociale medier, dine reaktioner på vores opslag, og din deling heraf samt kommentarer til vores opslag.

 

2.4.1

Formålet med Charlot And Me’s behandling af dine personoplysninger er at markedsføre Charlot And Me, at besvare henvendelser, at lade dig deltage i vores konkurrencer og rette henvendelse til dig, hvis du vinder. Når de ovenfor nævnte sociale medier benytter personoplysninger indsamlet på Charlot And Me’s profiler til eget brug, fx til forbedring af deres reklamesystem, behandler de dine personoplysninger som beskrevet i deres privatlivspolitikker, som du finder her:  Facebook/Instagram, Google/Youtube

 

2.4.2

Retsgrundlaget for Charlot And Me's behandling er vores legitime interesse i at markedsføre Charlot And Me, at besvare din henvendelse eller lade dig deltage i en konkurrence og kontakte dig, hvis du vinder jf.  Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra f.

2.5

Hvis du indgår i en kommerciel relation med os enten som privatperson eller som ansat i en virksomhed, vi samarbejder med, behandler vi oplysninger om dit navn, e-mail, telefonnummer, firma- eller privat adresse samt eventuelle andre oplysninger, som du giver os i forbindelse med vores relation og din henvendelse.

 

2.5.1

Formålet med Charlot And Me’s behandling er at varetage vores samarbejdsrelation med dig og den virksomhed du repræsenterer og kunne opfylde Charlot And Me’s forpligtelser i den forbindelse.

 

2.5.2

Retsgrundlaget for denne behandling vil normalt være det aftaleforhold, der er etableret eller under etablering mellem dig og/eller den virksomhed du repræsenterer og Charlot And Me, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b. Afhængigt af samarbejdets karakter, kan retsgrundlaget også være et andet, typisk Charlot And Me's legitime interesse i at etablere og varetage relationen mellem dig og/eller den virksomhed du repræsenterer, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

3.

MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

3.1

På Charlotandme.dk indlæser vi indhold fra tredjeparts websites, som en del af brugeroplevelsen på charlotandme.dk. Det sker fx ved indlæsning af vores score hos Trustpilot. Når indholdet indlæses, foregår der HTTP(S) kommunikation direkte mellem din enhed og den aktuelle virksomheds servere. HTTP-protokollen er den standard, som web-services kommunikerer igennem, og det indebærer, at din browser sender data om, at din browser har besøgt charlotandme.dk, samt oplysning om din browser, dit operativsystem, hvilken URL du besøger, samt din IP-adresse. I disse tilfælde vil du som bruger være underlagt privatlivspolitikken for den aktuelle virksomhed, og vi henviser i den forbindelse til Trustpilots privatlivspolitik (her).
​​​​​​​
Hvis du har samtykket til marketing cookies, bruger Charlot And Me Facebook Pixels på Charlotandme.dk for at samle data til brug for optimering af vores annoncer udenfor charlotandme.dk. Dette indebærer, at hvis du giver samtykke til marketing cookies, når du besøger charlotandme.dk, modtager Facebook oplysninger om din IP-adresse, din web browser, oplysninger om din enhed, de websites, du besøger, de køb, du foretager, de annoncer, du ser, og den måde, du bruger charlotandme.dk på. Når Facebook benytter personoplysninger indsamlet på charlotandme.dk fx til forbedring af deres reklamesystem, behandler de dine personoplysninger som beskrevet i deres privatlivspolitikker, som du finder her:  Facebook, Google.

3.2

I forbindelse med levering af varer, som du har købt hos Charlot And Me, vil oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker blive videregivet til den transportør, der skal forestå leveringen af de købte varer til dig. Ved køb af ikke lagerførte varer kan de nævnte oplysninger videregives til producenten eller sælgeren af den pågældende vare, som i så fald vil forestå leverancen. Derudover kan dine oplysninger blive videregivet til Shopify, til brug for opbevaring af kvitteringer, ligesom dine oplysninger kan videregives til samarbejdspartnere, der assisterer med vores forretningsaktiviteter, herunder kommuner ved køb af varer bevilliget af kommunen.

3.3

Når du gennemfører betalingstransaktioner på Charlotandme.dk, sker dette via Charlot And Me's PCI (Payment Card Industry - Data Security Standard) certificerede samarbejdspartner, Reepay. Oplysningerne opbevares i et sikkert PCI certificeret miljø, som lever op til internationale sikkerhedsstandarder. Når du anvender et betalingskort på charlotandme.dk, er det kun charlot and me’s PCI certificerede samarbejdspartner Reepay- og ikke Charlot And Me- som får adgang til dine oplysninger.

 

3.5

Oplysninger, som Charlot And Me behandler om dig som led i en samarbejdsrelation, vil ikke blive videregivet til tredjeparter, medmindre det er nødvendigt af hensyn til formålet med relationen, eller det er nødvendigt for, at vi kan varetage en berettiget interesse fx i forbindelse med tvister, hvor oplysningerne kan videregives til rådgivere, myndigheder og retlige instanser.

3.6

Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift af systemer og forbedringer af Charlotandme.dk, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

 

4.

DINE RETTIGHEDER

4.1

Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

4.2

Indsigtsretten

4.2.1

Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

4.2.2

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til info@charlotandme.dk. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

4.3

Retten til berigtigelse

4.3.1

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til info@charlotandme.dk så oplysningerne kan blive korrigeret. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

4.4

Retten til sletning

4.4.1

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. Hvis du retter henvendelse til info@charlotandme.dk med ønske om sletning, vil du blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

4.5

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

4.5.1

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.  Du skal kontakte info@charlotandme.dk,hvis du ønsker at gøre brug af denne ret. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

4.6

Retten til dataportabilitet

4.6.1

Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig. Du skal kontakte info@charlotandme.dk,hvis du ønsker at gøre brug af denne ret. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

4.7

Retten til indsigelse

4.7.1

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring, da denne behandling foretages på grundlag af dit samtykke og/eller vores legitime interesser, jfr. punkt 2.1, 2.3, 2.4 og 2.6. Hvis du ikke ønsker, at vi bruger dine personoplysninger til direkte markedsføring og profilering, skal du desuden slette dine cookies, som nævnt i punkt 5.1 nedenfor. Du skal kontakte info@charlotandme.dk, hvis du ønsker at gøre brug af denne ret. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

4.8

Retten til at tilbagekalde samtykke

4.8.1

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til fremsendelse af nyhedsbreve, til at chatte med en online materialist, til at modtage markedsføring fra Charlot And Me eller til cookies. Hvis du ønsker at tilbagekalde et samtykke, skal du kontakte info@charlotandme.dk Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være. Cookie samtykker tilbagekaldes ved at klikke på ’papirklipsen’ i bunden af venstre hjørne på charlotandme.dk.

4.9

Retten til at klage

4.9.1

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail til dt@datatilsynet.dk eller på telefon +45 33 19 32 00.

5.

SLETNING AF PERSONDATA

5.1

Oplysninger indsamlet om din brug af Charlotandme.dk i henhold til pkt. 2.1, slettes efter reglerne i Charlot and me's Cookiepolitik. De enkelte udløbsfrister er oplistet i Charlot And me Cookiepolitik, hvor du også kan læse mere om, hvordan du selv kan slette dine cookies, når du ønsker det. Oplysninger om dig fra din brug af online chat med vores online materialiser i henhold til punkt 2.1 slettes efter 60 dage. 

5.2

Oplysninger indsamlet i forbindelse med dine køb og henvendelser til Charlot And Me i forbindelse hermed, jfr. pkt. 2.2, vil som udgangspunkt blive slettet lidt over 1 år efter dit køb, når retten til at reklamere over varen er udløbet. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Oplysning om returnering af varer gemmes i 5 år efter udløbet af det år, hvor returneringen blev foretaget i henhold til fakturakrav og regnskabslovgivningen.

5.3

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev jfr. punkt 2.3, slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.

5.5

Oplysninger, du giver på Charlot And Me's profiler på Sociale Medier jf. punkt 2.6, vil som udgangspunkt blive liggende på disse profiler som en del af sidens historik, med mindre du sletter dem. De oplysninger, Charlot And Me behandler om dig som følge af din deltagelse i konkurrencer, og som i den forbindelse kopieres over i Charlot And Me’ egne systemer, slettes efter 3 måneder.

5.6

Oplysninger, som stammer fra en samarbejdsrelation jf. punkt 2.7 opbevares, så længe de har relevans i forhold til den eksisterende eller potentielle samarbejdsrelation og i en efterfølgende periode, så længe det er nødvendigt for Charlot And Me for at kunne dokumentere relationen.

6.

SIKKERHED

6.1

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

6.2

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til oplysningerne. Disse medarbejdere er instrueret i, hvorledes perondata behandles forsvarligt.

7.

KONTAKTOPLYSNINGER

7.1

C og M 19 Aps, cvr. nr. 40848487 er dataansvarlig for de persondata, som indsamles af Charlot And Me.

7.2

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte:

Charlot And Me 

Orionvej 2D 

7430, Ikast 

Tlf. nr.: 20 90 91 43
E-mail: info@charlotandme.dk

8.

ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN

8.1

Denne Persondatapolitik opdateres løbende. Den gældende version er den, der til enhver tid kan findes her på charlotandme.dk.

9.

VERSIONER

9.1

Dette er version 1 af Charlot And Me persondatapolitik dateret den 21 Oktober  2022.